Ochrana osobních údajů

Protože na úsměvu záleží!

Tato stránka obsahuje informace o zpracování osobních údajů na našem webu. Prosím, pečlivě si přečtěte následující text a seznámte se s našimi postupy v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Kdo jsme

MUDr. Zuzana Szostková
Hlavní tř. 3061/20, 787 01 Šumperk 1
Česká republika
Web: https://rovnatka-sumperk.cz
E-mail: rovnatka-sumperk@seznam.cz
Telefonní číslo: +420 773 173 338

2. Jaké údaje shromažďujeme

V rámci provozu našeho webu můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:
– Jméno a příjmení
– E-mailová adresa
– Telefonní číslo
– Adresa bydliště
– Další údaje poskytnuté dobrovolně

3. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem:
– Poskytování služeb
– Komunikace se zákazníky
– Zlepšování kvality našich služeb
– Marketingové účely (pokud byly poskytnuty souhlasem)

4. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny pouze v souladu s platnými právními předpisy a za účelem plnění našich povinností vůči vám.

5. Bezpečnost osobních údajů

Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a chráníme je před neoprávněným přístupem nebo zneužitím.

6. Práva subjektů údajů

Máte právo žádat o přístup ke svým osobním údajům, opravu nebo smazání, omezení zpracování a přenositelnost údajů.

7. Kontaktní informace

Pokud máte otázky ohledně ochrany osobních údajů na našem webu, kontaktujte nás na adrese obsažené v bodu č.1.

8. Změny v ochraně osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů může být aktualizována, a proto doporučujeme pravidelně sledovat naše stránky pro aktuální informace.Datum poslední aktualizace: 4.1.2024