Typy rovnátek

SNÍMACÍ ROVNÁTKA

Při včasné a správné indikaci umí vadu vyléčit, nebo vadu předléčí a následná léčba fixním aparátem je jednodušší a kratší. Jsou určena pro léčbu vad u malých dětí se smíšeným chrupem, kde jsou stálé, ale i dočasné zuby. Snímací rovnátka se nosí celou noc i během dne, kromě jídla, sportu, školy atd.

FIXNÍ ROVNÁTKA

Skládají se z ortodontických kroužků a zámků, které jsou nalepené na zuby, a oblouků – drátků, které jsou vkládány do zámků a kroužků a tím postupně tvarují zubní oblouk a umožňují posun zubů. Oblouky jsou fixovány do zámečků elastickými gumičkami. Ty mohou být barevné nebo méně nápadné stříbrné. Každou návštěvu se gumičky mění. Kromě kovových zámků nabízíme i léčbu zámky keramickými.

RETENČNÍ (UDRŽOVACÍ) ROVNÁTKA

Tato rovnátka slouží k udržení dosaženého výsledku. Zuby po sejmutí pevných rovnátek ještě nejsou ve svých nových pozicích ustálené a mohou se začít mírně opět křivit. Aby jsme tomu předešli, nalepí se na horní i dolní přední zuby tzv. fixní retainer. K tomu je nutné ještě nosit sundávací rovnátka či průhledné dlahy.

FIXNÍ RETAINER

Fixní retainer se nalepuje na horní i dolní přední zuby a to z vnitřní strany chrupu. Slouží jako podpora udržovací fáze ortodontické léčby. Tento retainer pacienta nijak neomezuje.